ಆಹಾ ! ಭಾವನೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಧನ (New Wearable) …APP ಮುಖಾಂತರ mood choose ಮಾಡಿ (Tech Inspire in Kannada).

ಆಹಾ !  ಭಾವನೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಧನ (New Wearable) …APP ಮುಖಾಂತರ mood choose ಮಾಡಿ (Tech Inspire in Kannada).

ನಿಮಗೆ ಭಾವನೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಧನಧ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೇಯಾ …. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಮೂಡ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇದಕ್ಕೊಸ್ಕೊರ non-ionizing, non-thermal magnetic fields (ಆಯಾಸ್ಕಾಂತೀಯ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ನ ) ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇದು ಅಮೆರಿಕಾದ HAPBEE ಅನ್ನೋ ಕಂಪನಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು… ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ 35 ಪೇಟೆಂಟ್ (Patent) ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು LIKE ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ FORWARD ಮಾಡಿ… ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ (KANNADA MAGIC)ಗೆ SUPPORT ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ.

(( **** ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದ … ಕನ್ನಡಿಗರಿಗಾಗಿ … ಕನ್ನಡ ‘ಗರಿ’ ಗಾಗಿ ****)
Lets share, SUBSCRIBE and support such kind of useful Videos in Kannada. 👍👍
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

#Techinnovation, #TechNewsInKannada, #TechNews, #wearable, #new released products explained in kannada,
#Tech Inspire in kannada, #Learn Tech in Kannada, #Global Trends, #Tech education in India, #android Phones, #Apple phone, #Google,
#Youtube trends, #Youtube Kannada top tech videos,

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
The whole intention of ‘Tech Inspire in Kannada’ series by ‘Kannada Magic’ channel is to review latest innovations and Tech products/wearables, and to educate the kids of Karnataka in Kannada language. The idea is to motivate people (Specially students) here to do science research and innovate useful products based on current trends and developments seen across the globe.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Disclaimer:
Video is for educational purposes only. Copyright Disclaimer under section 107 of the copyright Act 1976,allowance is made for “fair use”for purposes such as criticism, comment,news reporting,teaching,scholarship,and research. Fair use is abuse permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Not-profit, education or person use tips the balance in favor or fair use..
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
The KannadaMagic Channel does not own the product photos/videos/GIF used in the video.
The product and its images in the video is propreitary product from www.hapbee.com. Video is for educational purposes only.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Fitness Trackers Watches

Fitness Trackers Watches

Fitness Tracking For Women

Fitness Trackers For Kids